Samling: Elisabeth Sollner

Elisabeth Sollner, jeg ønsker å undersøke spennet mellom stillhet/det enkle-og bevegelse. Kan disse motsatsene forenes i et uttrykk og likevel beholde hver sin egenart og kvalitet? 

Hva skal til for å bygge bro over de ulike uttrykkene og få til en dialog mer lerretet? 

Hvilke farger streker og former ønsker å bli synliggjort for at innholdet i bildet skal resonnere med min indre fortelling-og gjenkjennes? 

I mine malerier benytter jeg ofte akryl, pastell og kull. 

Elisabeth Sollner