Samling: Ellen-Margaret Gaup-Juuso

Ellen-Margaret Gaup-Juuso er 33 år gammel. Hun bor i Kautokeino og jobber i sitt eget firma Sámiart. Hun kommer fra en reinsamisk familie fra Karesuvanto, Finland. Ellen-Margaret begynte å male i en tidlig alder. Faren hennes er kunstner, så hun har lært mye av ham. Ellen-Margaret maler, tegner og driver med ulike kunster. 
Ellen-Margaret Gaup-Juuso