Samling: 👑 Mugo Bamo 👑

 Mugo Bamo (født 1996) er en Oslo basert kunstner. Han henter inpirasjon fra graffiti og street art.

 Maleriene er lyse og fargerike, fordi Mugo Bamo selv bruker kunsten til å skape lyse og fargerike øyeblikk i livet.

 Mugo Bamo står for Munch, Goya, Basquiat og Monet, alle representerer forskjellige aspekter av kunst.

Munch for følelser, Goya for råskap, Basquiat for frihet og Monet for vakkerhet.

 Ta gjerne kontakt, hvis du vil sikre deg et verk av Mugo Bamo, eller om du vil bestille et verk med spesielle spesifikasjoner og ønsker.