Samling: Tor-Arne Høili


Tor-Arne er født i 1976. Han  vokste opp i Horten, men bor nå i Sandefjord hvor han  jobber
«fulltid» i sitt ateliè.

Tor -Arne er utdannet teknisk tegner, både i 2D og 3D
Han begynte å utforske kunst med ulike kreative uttrykksformer for rundt 15 år siden, og de siste årene har han i hovedsak jobbet med stencil art (stensilkunst).

Tor-Arne har deltatt på endel utstillinger. 
Bildene til Tor-Arne er ofte  litt samfunnskritiske og/eller humoristiske.

Tor-Arne Høili