Samling: Nina Falkenås

Nina Falkenås (født 1966) er en autodidakt kunstner som kombinerer maleri og mixed media i et urbant utrykk.
Nina Falkenås